FlexBak wordt geladen.......

Gewoon duidelijk zijn, daar houden wij van Privacy Verklaring


Wanneer u de website van FlexBak bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verzameld, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

* duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
* het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
* wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
* uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

En mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ze gerust stelen via:
* E-mail: Via het contactformulier op onze website.
* Telefoon: 06 - 57 34 27 64
* Post: Arnold Kaldenbachstraat 9, 7204VC Zutphen(Nederland)Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer u deze website bezoekt of u aanmeldt voor onze dienstverlening, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken zoals uw emailadres, naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website. Daarnaast bewaren we informatie die u op de website achterlaat als ook emails en brieven die naar ons worden verstuurd.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
* geslacht
* naam
* emailadres
* telefoonnummer
* geboortedatum
* adres gegevens
* nummer van uw rijbewijs
* technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websitesDoeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
* om u de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze dienstverlening en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
* om uw reservering(en) te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
* om met u te communiceren door middel van het verzenden van emails of te benaderen via de telefoon.
* om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
* om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via socialmedia, email, per post of telefonisch.
* om onze website te verbeteren.Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde producten of diensten. Zo geven we, indien nodig, uw gegevens door aan onze verzekeringsmaatschappij om uw aanvraag voor een product of dienst, in behandeling te kunnen nemen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.Reeleezee
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Reeleezee Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Reeleezee is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Reeleezee gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. De facturen die door Reeleezee gegenereerd worden, kunnen bij het niet betalen overgedragen naar een incassopartner.Google Analytics
Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website maken wij gebruik van Google analytics. Google analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van FlexBak en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. FlexBak heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van FlexBak geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van FlexBak een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van flexbak.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst(en) te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u uw gegevens wilt inzien en/of wijzigen. Kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
* E-mail: Via het contactformulier op onze website.
* Telefoon: 06 - 57 34 27 64.
* Post: Arnold Kaldenbachstraat 9, 7204VC Zutphen.
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Laatste wijziging: 08-06-2020


FlexBak

Onze bakken ziet u steeds vaker rijden. Niet zo gek natuurlijk want waarom zou u meer betalen? Reserveer nu ook direct uw aanhangwagen! Daarnaast bieden wij hoge service!

Laatste nieuws

Corona maatregelen