Loading...

Privacy

Wanneer je de website van FlexBak bezoekt, worden er persoonsgegevens van jou verzameld, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

* duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
* het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
* je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
* jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
* wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
* passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
* jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aantebieden, te corrigeren of te verwijderen.

En mocht je nog vragen hebben, dan kun je ze gerust stelen via:
* E-mail: Via het contactformulier op onze website.
* Telefoon: 085 - 82 0 28 28
* Post: Arnold Kaldenbachstraat 9, 7204VC Zutphen(Nederland)Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer je deze website bezoekt of je aanmeldt voor onze dienstverlening, kan je worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken zoals je emailadres, naam, adres en contactgegevens. Ook kunnen we informatie verzamelen over je gebruik van onze website. Daarnaast bewaren we informatie die je op de website achterlaat als ook emails en brieven die naar ons worden verstuurd.

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
* geslacht
* naam
* emailadres
* telefoonnummer
* geboortedatum
* adres gegevens
* nummer van uw rijbewijs
* bankrekeningnummer
* technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websitesDoeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
* om jou de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van onze dienstverlening en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
* om je reservering(en) te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.
* om met je te communiceren door middel van het verzenden van emails of te benaderen via de telefoon.
* om je gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.
* om je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen via socialmedia, email, per post of telefonisch.
* om onze website te verbeteren.Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jouw aangevraagde producten of diensten. Zo geven we, indien nodig, je gegevens door aan onze verzekeringsmaatschappij om je aanvraag voor een product of dienst, in behandeling te kunnen nemen. Wanneer wij joue gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jou gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen via onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.MoneyBird
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je reservering. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. De facturen die door MoneyBird gegenereerd worden, kunnen bij het niet betalen overgedragen naar een incassopartner.Google Analytics
Voor het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website maken wij gebruik van Google analytics. Google analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee je op basis van jouw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van FlexBak en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. FlexBak heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van FlexBak geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van FlexBak een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van flexbak.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.
Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst(en) te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Indien je jouw gegevens wilt inzien en/of wijzigen. Kun je contact met ons opnemen via de volgende gegevens:
* E-mail: Via het contactformulier op onze website.
* Telefoon: 085 - 82 0 28 28.
* Post: Arnold Kaldenbachstraat 9, 7204VC Zutphen.
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én je pasfoto af te schermen.Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Laatste wijziging: 10-04-2024